fbpx

Vesterhagen sett fra Reevegen

Leilighetene oppføres i et etablert nabolag og blir byfornyelse av beste merke.

LUFTIGE ROM MED MYE LYS!

De generøse og romslige løsningene gir Vesterhagen høy trivselsfaktor.

Store vindusflater gir deg en deilig opplevelse av lys og luftighet innendørs. Det leveres også hvitpigmentert eikeparkett, noe som forsterker den gode følelsen.

Vesterhagen b302

Høy arkitektonisk kvalitet


Med matte, bronsefargede metallplater og stående panel i en beiset tone som står godt til metallplatene, får Vesterhagen et særegent og eksklusivt uttrykk.

Se ledige leiligheter
Vesterhagen a304

Den hemmelige hagen

En terrasse kan enkelt bli til din personlige oase. Omgi deg med dine grønne favoritter!

Alle leilighetene får romslige private terrasser som skaper god kontakt med det grønne felles uteområdet, som får stier som tar deg gjennom tomtens naturlige terrengfall via lekeområder og grillplass for fine sommerettermiddager.

Vesterhagen Bryne

ARKITEKTENS BESKRIVELSE

Det er sivilarkitekt Matte Haase ved det velrennomerte arkitektkontoret Sjo Fasting som står bak planene for Vesterhagen.

Bebyggelsen planlegges med høy arkitektonisk og materialmessig
kvalitet. Det tilstrebes bruk av vedlikeholdsfrie og holdbare
fasadematerialer som vil stå seg godt, og som harmonerer godt
med omgivelsene. Det planlegges bruk av en kombinasjon av matte,
bronsefargede metallplater og stående panel i en beiset tone som
står godt til metallplatene. Det etterstrebes et rolig og harmonisk
uttrykk på fasadene, og vi håper dette blir et positivt tilskudd til
bebyggelsen på Bryne.

Antall parkeringsplasser er i henhold til gjeldende kommuneplan,
1,5 pr. bolig, hvilket utgjør 50 parkeringsplasser. Dekket over
p-anlegget benyttes til felles grøntareal og lekeplass, og vil få
en terrengmessig opparbeidelse med så naturlige overganger til
omkringliggende terreng som mulig.

Se situasjonsplan