fbpx

PERSONVERNERKLÆRING

Vi er opptatt av at du som bruker av vår nettside, forstår hvordan vi håndterer de data som vi samler inn om deg. Denne personvernerklæringen forklarer hvilke data vi samler inn, hvordan vi gjør det og hva vi bruker dataene til.

PERSONVERN
Personopplysninger er data og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. Det kan for
eksempel være navn, bosted, telefonnummer, e-postadresse og ip-adresse, eller en
kombinasjon av disse som gjør det mulig å anslå hvilken person som befinner seg bak
dataene.
All bruk av personopplysninger regnes som behandling av personopplysinger, som for
eksempel innsamling, registering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon
av disse. Behandling av personopplysninger reguleres av personopplysningsloven.
Vesterhagen er behandlingsansvarlig for personopplysninger som behandles i forbindelse med
bruk av våre tjenester og produkter, og personopplysninger vi samler inn og bearbeider for
det formål som fremgår nedenfor. Det at Vesterhagen er behandlingsansvarlig innebærer
primært at det er Vesterhagen som har ansvar og plikter etter personopplysningsloven.
Dersom Vesterhagen velger et annet selskap som får ansvaret for å behandle
personopplysninger, altså data om deg, så kaller vi det en databehandler. I de tilfeller vi
benytter databehandlere skal vi sørge for at vi har inngått databehandleravtaler som
regulerer hvordan databehandleren kan behandle data som blir tilgjengeliggjort. Standard
for dette er at avtalen med databehandleren kun får behandle personopplysninger på Ensign
AS vegne og til klart og tydelige definerte formål, slik forskriften om behandling av
personopplysninger krever.
HVORDAN SAMLER VI INN OPPLYSNINGER OM DEG?
Det meste vi har av data om deg er data som genereres når du bruker noen av tjenestene
våre. Eksempler på dette kan være; sidevisninger og informasjon om din enhet (pc, mobil,
nettbrett).

 1. Opplysninger du selv deler med oss
  Når du bruker et skjema, vil du oppgi en del data som blir lagret hos oss. Disse
  opplysningene lagres i våre databaser, dette fordi vi skal kunne respondere på din
  kontaktforespørsel.
 2. Opplysninger som samles inn gjennom bruk av tjenestene
  Når du bruker tjenestene våre, vil vi registrere informasjon om hvilke tjenester du bruker og
  hvordan du bruker dem. Dette gjør vi fordi vi da har mulighet til å forbedre
  brukeropplevelsen, tjenesteinnholdet, forbygge svindel og tilpasse innhold og annonser til
  ditt bruks- og interessemønster
 3. Informasjon fra andre kilder
  Vi mottar informasjon fra andre kilder, for eksempel annonsenettverk, kunder, målverktøy
  eller andre tredjeparter, som skal hjelpe oss eller dem til å forstå brukermønster, dine

preferanser eller generelt å forbedre tjenestene vi tilbyr til å bli mer tilpasset ditt behov og
interesser.
HVORDAN BRUKER VI OPPLYSNINGENE VI HAR SAMLET OM DEG?
Alle personopplysninger vi har samlet har vi samlet for å forstå og forbedre tjenestene og
produktene våre, slik at du skal få den beste brukeropplevelsen på våre nettsteder.
Vesterhagen jobber kontinuerlig med å gi deg som bruker en best mulig opplevelse av våre
tjenester som enhver tid er tilgjengelig. For å kunne gjøre det så bruker vi blant annet
personopplysninger vi har samlet inn.

 1. Til å gjennomføre avtalen med deg og få tjenestene til å fungere best mulig
  Vesterhagen behandler personopplysninger og andre former for data for å levere tjenestene
  som er avtalt med deg. Vi bruker også data for å sikre en best mulig brukeropplevelse for
  deg gjennom automatisk pålogging, tilpassing av innholdsvisningen til din skjerm og raskest
  mulig lasting av sidene.
 2. Til statistikk og å forstå markedstrender
  Vi utarbeider statistikk og kartlegger markedstrender for å forbedre og videreutvikle
  nettstedene våre.
 3. Til å personalisere tjenester – tjenester spesielt tilpasset deg
  Vi ønsker å gi deg muligheten til å få skreddersydd innhold og tilpasninger. Dette gjør vi ved
  å bruke data om din brukeratferd, dine preferanser eller annen tilgjengelig informasjon.
  Dette kan fortelle oss noe om dine behov og ønsker, slik at vi for eksempel kan fjerne saker
  du allerede har lest fra forsiden eller oversikter over anbefalte artikler, og vi kan gi deg
  anbefalinger om innhold eller tjenester basert på det du har lest eller kjøpt. Vi gir også
  anbefalinger basert på hva andre brukere med lignende bruksmønster som deg har lest.
  INFORMASJON OM MARKEDSFØRING I E-POST OG SMS
  Hvis du har et aktivt kundeforhold til Vesterhagen , vil vi kunne sende deg markedsføring på e-
  post eller andre elektroniske kommunikasjonsmetoder innenfor rammene av
  markedsføringsloven, med mindre du har bedt oss om noe annet. Har du ikke et aktivt
  kundeforhold til oss, vil vi bare sende slik markedsføring om du har gitt oss et eksplisitt og
  informert samtykke.
  HVORDAN BLIR DISSE OPPLYSNINGENE DELT?
  I noen tilfeller deler vi opplysninger også med samarbeidspartnere som bruker
  opplysningene til å formidle målrettet innhold og/eller tilbud gjennom sine tjenester. Vi
  inngår da avtaler som begrenser adgang til bruk av opplysningene og fastsetter forpliktelser
  til å følge gjeldende personvernlovgivning.
  Om det er mistanke om at det er begått lovbrudd i forbindelse med bruk av tjenester, vil
  informasjonen kunne utleveres til offentlige myndigheter på begjæring.
  Vi kommer ikke til å dele, selge eller formidle personopplysninger på noen annen måte enn
  beskrevet i denne personvernerklæringen.

RETTING OG SLETTING AV PERSONOPPLYSNINGER
Det er viktig at opplysninger vi har samlet om deg er riktige og oppdaterte. Hvis du oppdager
feil, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss slik at opplysningene kan bli rettet. Du kan
også kontakte oss dersom du ønsker opplysningene skal slettes.
Vi vil ikke lagre personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet
med behandlingen og lovpålagte plikter vi har, for eksempel i henhold til
regnskapslovgivningen.
VÅRE ANALYSE- OG TREDJEPARTSVERKTØY
Vesterhagen benytter analyseverktøy for å samle inn informasjon om hvordan våre tjenester
blir brukt. Vi benytter Google Analytics, hvor vi blant annet måler antall besøkende, hvilke
sider som blir besøkt, hvor lenge et besøk varer og lignende.
Statistikk om brukere og trafikk blir som oftest brukt og anvendt i anonymisert form, slik at
ikke statistikken inneholder noen form for informasjon som kan knyttes direkte til deg som
en identifisert person. Statistikken kan likevel danne grunnlag for markedsføring rettet mot
utvalgte målgrupper. Dataene som samles inn lagres på Googles servere og slettes etter 24
mnd. hvis du ikke har returnert til nettstedet i løpet av denne perioden.
Du kan lese mer om hvordan Google samler inn og beskytter data her:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245
OM BARNS PERSONVERN (usikker på om vi trenger å ha med denne biten?)
Vesterhagen ønsker ikke å samle inn eller på annen måte behandle personopplysninger om
barn under 15 år. Om barn under 15 år likevel har gitt oss personopplysninger, vil vi slette
opplysningene så snart vi blir oppmerksomme på forholdet.
ENDRINGER I PERSONVERNERKLÆRINGEN
Vi vil med jevne mellomrom kunne oppdatere personvernerklæringen for Vesterhagen sine
tjenester, for å gjenspeile eventuelle endringer på nettstedet. Når vi oppdaterer
personvernerklæringen, vil den nye erklæringen bli publisert på nettstedet 14 dager før
endringene iverksettes. Vi vil informere om endringene i de tjenestene som berøres.
KONTAKTINFORMASJON
Dersom du har spørsmål om Personvernerklæringen, kan du kontakte oss på:
E- post: frank@ensign.no